Regulamin

Nazywam się Anna Ukalska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą po 4-letniej Szkole Psychoterapii, HR Doradcą, HR Dyrektorem, HR Managerem, Pasjonatką ludzi, Opiekunem Liderów.
W tym dokumencie opisuję, jak możesz skorzystać ze Strony oraz świadczonych przeze mnie usług.

Jeżeli w dokumencie piszę:
“ja” – oznacza to Annę Ukalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ORAH Anna Ukalska, adres: Prawiedniki-Kolonia, ul. Jałowcowa 14, 20-515 Głusk, NIP: 5372142874, REGON 060528059,
“Ty” – oznacza to każdą osobę korzystającą z moich usług, a więc zarówno każdego Pacjenta/Klienta (pełnoletniego i małoletniego), jak i rodzica/opiekuna prawnego małoletniego Pacjenta/Klienta – chyba że z kontekstu wynika inaczej.

Możesz się ze mną skontaktować mailowo: biuro@ukalska.pl lub telefonicznie: 501 922 900.

Wyjaśnienia pojęć pisanych wielką literą znajdziesz w słowniku na końcu tego dokumentu.

I. Jakie usługi świadczę?

1. Świadczę usługi online (za pośrednictwem internetu).
2. Są to między innymi następujące usługi:

a) psychoterapia osób dorosłych,
b) psychoterapia par,
c) konsultacje psychologiczne,
d) interwencje kryzysowe,
e) doradztwo zawodowe,
f) doradztwo kariery,
g) mentoring,
h) coaching,
i) wsparcie dla biznesu – konsulting biznesowy,
j) szkolenia,
k) warsztaty,
l) webinary.

3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług znajdziesz na Stronie. Możesz mnie też o nie zapytać mailowo.

II. Jak możesz się umówić na spotkanie?

4. Jeśli chcesz się umówić na spotkanie, musisz mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat – w innym wypadku Umowę musi zawrzeć Twój rodzic lub inny opiekun prawny. Wystarczy, jeżeli Umowę zawrze jeden rodzic/opiekun prawny – jest to jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że drugi rodzic/ inny opiekun prawny nie zgłasza w tym zakresie sprzeciwu.
5. Na spotkanie możesz się umówić:
a) mailowo: biuro@ukalska.pl,
b) telefonicznie: 501 922 900,
c) wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.
6. Szczegóły spotkania ustalimy podczas rozmowy/wymiany korespondencji.
7. Po ustaleniu szczegółów spotkania, prześlę Ci podsumowanie wraz z Regulaminem i poproszę o potwierdzenie (w wiadomości zwrotnej), że akceptujesz ustalone warunki i Regulamin.
8. W chwili, kiedy otrzymam to potwierdzenie zostanie zawarta Umowa dotycząca naszej współpracy. Jedną stroną Umowy jesteś Ty (czyli Pacjent/Klient albo rodzic/opiekun prawny Pacjenta/Klienta), a drugą ja, tj. Anna Ukalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ORAH Anna Ukalska, adres: Prawiedniki-Kolonia, ul. Jałowcowa 14, 20-515 Głusk, NIP: 5372142874, REGON 060528059.

III. Jak będzie wyglądała nasza współpraca?

9. Przed pierwszym spotkaniem online mogę Cię poprosić o podpisanie i odesłanie skanu Karty Klienta. W takim przypadku odeślij skan mailowo najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem.
10. Na pierwszej wizycie przedstawię Ci szczegółowe zasady naszej współpracy, omówimy też cel pomocy i metody pracy. Po zakończeniu pierwszego spotkania podejmiemy decyzję co do dalszych działań. Jeżeli podejmiemy decyzję o rozpoczęciu regularnej współpracy, podpiszemy kontrakt terapeutyczny. W przypadku spotkania online poproszę Cię o zaakceptowanie kontraktu terapeutyczego na odległość (np. poprzez przesłanie potwierdzenia w mailu).
11. Kolejne spotkania będą się odbywać zgodnie z naszymi ustaleniami:
a) w stałym ustalonym terminie lub
b) w terminach ustalanych na bieżąco.
12. W przypadku spotkania online musisz posiadać:
a) komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,
b) szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),
c) dostęp do zaktualizowanej wersji komunikatora WattsApp (opcjonalnie)
d) aktywne konto poczty e-mail.
13. Link do spotkania prześlę Ci mailowo. Kilka minut przed ustalonym terminem przygotuj się (zadbaj o ciszę i jak najbardziej komfortowe dla Ciebie warunki) i kliknij w przesłany link.
14. Nie możesz nagrywać przebiegu spotkania. Ja mogę nagrywać przebieg spotkania tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

IV. Jak możesz odwołać spotkanie?

15. Możesz odwołać spotkanie mailowo: biuro@ukalska.pl lub telefonicznie: 501 922 900 nie później niż 24 godziny przed terminem spotkania. W takim przypadku otrzymasz zwrot dokonanej płatności.
16. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta i nie odwołasz spotkania w sposób wskazany powyżej, a o ustalonej godzinie nie połączysz się ze mną online, spotkanie podlega opłacie w wysokości połowy kwoty wskazanej w cenniku. Jeżeli już zapłaciłeś za spotkanie, możesz wystąpić o zwrot części dokonanej płatności. Jeżeli nie zapłaciłeś – ureguluj płatność przed kolejnym spotkaniem.
17. Jeżeli spotkanie nie odbędzie z przyczyn leżących wyłącznie po mojej stronie, zaproponuję Ci inny termin. Jeżeli nie uda nam się ustalić dogodnego terminu, zwrócę Ci dokonaną płatność.

V. Jak możesz złożyć reklamację?

18. Jestem zobowiązana do świadczenia usług zgodnie z Umową.
19. Zakres mojej odpowiedzialności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z postanowień Kodeksu Cywilnego.
20. Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzystasz, a które uniemożliwiają Ci korzystanie z usługi online.
21. Reklamację możesz przesłać mailowo.
22. Złożoną przez Ciebie reklamację rozpatrzę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia.

VI. Jak możesz korzystać z treści udostępnianych nieodpłatnie?

23. Na Stronie udostępniam nieodpłatnie następujące funkcjonalności i treści:
a) formularz kontaktowy,b) blog,
c) newsletter.
24. Za każdym razem, kiedy korzystasz z którejkolwiek z usług wskazanych powyżej, zawieramy umowę dotyczącą świadczenia tej usługi.
25. Za każdym razem, kiedy wysyłasz do mnie wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, zawieramy umowę dotyczącą korzystania z tego formularza.
26. Umowa dotycząca dodawania komentarzy na blogu jest zawierana w chwili, kiedy potwierdzasz dodanie komentarza.
27. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników Strony. Jednocześnie mamy prawo do niezamieszczania lub usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
28. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera (wiadomości e-mail zawierające informacje o oferowanych przeze mnie nowościach, promocjach, produktach lub usługach) jest zawierana w chwili, gdy potwierdzisz, że chcesz się zapisać na listę subskrybentów Newslettera (klikniesz w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Newsletter).
29. Nie płacisz za przesyłane treści cyfrowe w tradycyjnym rozumieniu. W zamian otrzymujemy dostęp do Twoich danych osobowych.
30. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w odpowiedni link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
31. Możesz nieodpłatnie korzystać z treści udostępnionych na blogu. Pamiętaj, że wszelkie treści, które udostępniam na Stronie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią moją własność intelektualną i podlegają ochronie prawnej. Bez mojej zgody nie możesz ich na przykład kopiować, publikować czy modyfikować.
32. Nie możesz korzystać ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub tym dokumentem.
33. Opinie na temat usług, które znajdują się na Stronie pochodzą od Pacjentów/Klientów. Nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii na Stronie.
34. Wszystkie opinie otrzymujemy mailowo. Zawsze sprawdzamy czy adres e-mail nadawcy jest faktycznie adresem e-mail Pacjenta/Klienta.
35. Nie płacimy za wystawienie opinii.
36. Sami decydujemy, które opinie zostają opublikowane na Stronie.
37. Klienci/pacjenci i osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą mailowo zgłaszać nam wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.

VII. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

38. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony oraz zasady wykorzystywania plików cookies opisałam w Polityce Prywatności.
39. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem usług opisałam w klauzuli informacyjnej dołączonej do tego dokumentu.
40. Z ważnych przyczyn mogę zmieniać treść Regulaminu. Naszą Umowę będzie regulować dokument obowiązujący w dniu jej zawarcia.
41. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 19.09.2023.
42. Pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Pacjent/Klient – każda osoba korzystająca z usług Anny Ukalskiej
b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
c) Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG)
d) Umowa – umowa dotycząca świadczenia przez Annę Ukalską usług, zawierana między nią a Pacjentem/Klientem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym, w sposób i na warunkach opisanych w tym dokumencie
e) Strona – https://ukalska.pl/
f) Regulamin – ten dokument.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW/KLIENTÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PACJENTÓW/KLIENTÓW

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Anna Ukalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ORAH Anna Ukalska, adres: Prawiedniki-Kolonia, ul. Jałowcowa 14, 20-515 Głusk, NIP: 5372142874, REGON 060528059.
Możesz się ze mną skontaktować mailowo: biuro@ukalska.pl lub telefonicznie: 501 922 900.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzam w celu:
a) świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
b) zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d) wynikającym z mojego uzasadnionego interesu, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?
Będę przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania Umowy. Po tym okresie mogę przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (co do zasady sześć lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać).

Dodatkowo:
● dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
● w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie mojego uzasadnionego interesu, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekazuję Twoje dane osobowe?
Mogę przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne, platforma do konsultacji online.
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, korzystam z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, możesz:
● żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzam (tzw. prawo dostępu),
● żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
● żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia danych),
● żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
● żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
● zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
● wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.