Asertywność nieoczywista

Najprostsza definicja asertywności to: łagodnie, stanowczo, bez lęku. Tak pięknie określiła ją Maria Król-Fijewska – moja nauczycielka i mentorka.

Asertywność nie oznacza więc tylko umiejętności mówienia NIE.
Asertywność to każda opinia, zdanie, stanowisko, punkt widzenia, który być może stoi w opozycji do świata, jest jednak osobisty i jest ok, a wypowiedziany w sposób zdecydowany, bez złych intencji, bez próby ataku, z życzliwością, staje się asertywny.

Warto ćwiczyć tę umiejętność w zwykłych codziennych sytuacjach, przygotowując się do tych szczególnie trudnych, gdzie swoje zdanie będziesz chciał wypowiedzieć wobec osób szczególnie ważnych/znaczących. Wobec nich jest zawsze najtrudniej…

Każdy taki asertywny komunikat powinien spełniać kilka kluczowych warunków:

  • Odwołuję się do konkretnej sytuacji
  • Mówią o sobie i swoich uczuciach
  • Pokazuję konsekwencje jakie dla mnie osobiście ma dana sytuacja/zachowanie – co to da mnie znaczy
  • Formułuję oczekiwanie/prośbę, w skrajnych sytuacjach nawet żądanie

W ten sposób nie jesteś w stanie nikogo zranić.
Nie możesz zrobić nikomu krzywdy.
Mówisz o sobie, a temu co czujesz, jak odbierasz określone sytuacje i zachowania innych zaprzeczyć nie można

Odwagi!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *